Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
110/1952 Sb.
Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích
105/1952 Sb.
Nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953
100/1952 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
097/1952 Sb.
Nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
094/1952 Sb.
Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů
072/1952 Sb.
Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek
064/1952 Sb.
Ústavní zákon o soudech a prokuratuře
063/1952 Sb.
Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze
058/1952 Sb.
Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady
055/1952 Sb.
Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
050/1952 Sb.
Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
049/1952 Sb.
Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952
048/1952 Sb.
Nařízení o úpravě celního sazebníku
045/1952 Sb.
Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
042/1952 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut
040/1952 Sb.
Nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
040/1952 Sb.
Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
038/1952 Sb.
Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly
035/1952 Sb.
Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952
032/1952 Sb.
Vládní nařízení o zrušení plodinových burs
030/1952 Sb.
Nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol
029/1952 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav
026/1952 Sb.
Vládní vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků
025/1952 Sb.
Nařízení o sloučení národních dopravních podniků “Československá plavba labská, národní podnik“ a „Československá plavba oderská, národní podnik“
024/1952 Sb.
Nařízení ministra zdravotnictví o organisaci preventivní a léčebné péče
023/1952 Sb.
Nařízení ministra financí o vkladních knížkách na jméno
019/1952 Sb.
Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952
017/1952 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků
016/1952 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1951
012/1952 Sb.
Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952
011/1952 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952
011/1952 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952
007/1952 Sb.
Zákon o přechodných opatřeních v oborou patentů
003/1952 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1952
003/1952 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1952


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz