Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
068/1955 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí
067/1955 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
067/1955 Sb.
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
067/1955 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
066/1955 Sb.
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
065/1955 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
064/1955 Sb.
Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
062/1955 Sb.
Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
056/1955 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
055/1955 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
049/1955 Sb.
Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
048/1955 Sb.
Nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků
046/1955 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o politických právech žen
045/1955 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dne 14. května 1955
042/1955 Sb.
Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice
041/1955 Sb.
Nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fysiky
037/1955 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení
036/1955 Sb.
Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
036/1955 Sb.
Nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
035/1955 Sb.
Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci
032/1955 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia
030/1955 Sb.
Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky
029/1955 Sb.
Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky
027/1955 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
025/1955 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky
019/1955 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na pamět 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou
017/1955 Sb.
Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
015/1955 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
013/1955 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1955
012/1955 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
010/1955 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům
009/1955 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1955
007/1955 Sb.
Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda
003/1955 Sb.
Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz