Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
077/1957 Sb.
Nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
076/1957 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
073/1957 Sb.
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948
072/1957 Sb.
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948
071/1957 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
069/1957 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959
067/1957 Sb.
Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
066/1957 Sb.
Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
063/1957 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin
059/1957 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem
058/1957 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně
057/1957 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany
054/1957 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách
053/1957 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd
052/1957 Sb.
Nařízení o další změně nařízení o správních poplatcích
050/1957 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil
048/1957 Sb.
Vyhláška o vydání mincí 1 Kčs
047/1957 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs
039/1957 Sb.
Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
032/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
031/1957 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií o vypořádání otevřených majetkových otázek
029/1957 Sb.
Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954
027/1957 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze
025/1957 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1957
025/1957 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1957
023/1957 Sb.
Zákon o podnikových fondech pracujících
022/1957 Sb.
Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
022/1957 Sb.
Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
021/1957 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
020/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
019/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
018/1957 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
017/1957 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
016/1957 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957
015/1957 Sb.
Nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda
013/1957 Sb.
Zákon o čestném odznaku „Mateřství“
012/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů
011/1957 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů
010/1957 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
009/1957 Sb.
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
008/1957 Sb.
Vládní nařízení o vojenských zdravotnících
007/1957 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
001/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění trestního zákona


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz