Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
080/1959 Sb.
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
079/1959 Sb.
Zákon o zrušení daně z představení
078/1959 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
076/1959 Sb.
Zákon o některých služebních poměrech vojáků
076/1959 Sb.
Zákon o některých služebních poměrech vojáků
075/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
074/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
069/1959 Sb.
Nariadenie ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
067/1959 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
058/1959 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
040/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
038/1959 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
036/1959 Sb.
Nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile
035/1959 Sb.
Nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
033/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
032/1959 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci
031/1959 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
031/1959 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
030/1959 Sb.
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
028/1959 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
025/1959 Sb.
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů
023/1959 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic
021/1959 Sb.
Nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ
020/1959 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
013/1959 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství
012/1959 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství
010/1959 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích
009/1959 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1959
005/1959 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
004/1959 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz