Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
131/1962 Sb.
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
129/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
125/1962 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
123/1962 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
117/1962 Sb.
Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizaci
116/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
115/1962 Sb.
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
112/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
110/1962 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953
109/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích
107/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
106/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
105/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
102/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
101/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla
100/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
096/1962 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
095/1962 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963
095/1962 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963
093/1962 Sb.
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy
090/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
089/1962 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
086/1962 Sb.
Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen
083/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
082/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
080/1962 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
077/1962 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
076/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě
075/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách
075/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách
074/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
072/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen
070/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
063/1962 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
061/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)
057/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
055/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
054/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě a vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
053/1962 Sb.
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
053/1962 Sb.
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
048/1962 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
047/1962 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
046/1962 Sb.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
045/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
044/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád
043/1962 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
042/1962 Sb.
Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
040/1962 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
039/1962 Sb.
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
038/1962 Sb.
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
028/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
023/1962 Sb.
Zákon o myslivosti
023/1962 Sb.
Zákon o myslivosti
023/1962 Sb.
Zákon o myslivosti
023/1962 Sb.
Zákon o myslivosti
021/1962 Sb.
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách
020/1962 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
019/1962 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1962
018/1962 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962
015/1962 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
014/1962 Sb.
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky
009/1962 Sb.
Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty
006/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
005/1962 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
004/1962 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
002/1962 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz