Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
139/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně
138/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
136/1974 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
135/1974 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
134/1974 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
133/1974 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975
130/1974 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
130/1974 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
130/1974 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
130/1974 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
130/1974 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
130/1974 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
129/1974 Sb.
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
129/1974 Sb.
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
128/1974 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
127/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica
126/1974 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
125/1974 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
122/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách
116/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích
114/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
113/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.
112/1974 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
110/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
109/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
108/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
107/1974 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady
107/1974 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady
105/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č
104/1974 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách
100/1974 Sb.
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
099/1974 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)
098/1974 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji
097/1974 Sb.
Zákon České národní rady o archivnictví
097/1974 Sb.
Zákon České národní rady o archivnictví
097/1974 Sb.
Zákon České národní rady o archivnictví
097/1974 Sb.
Zákon České národní rady o archivnictví
097/1974 Sb.
Zákon České národní rady o archivnictví
097/1974 Sb.
Zákon České národní rady o archivnictví
096/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
095/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
094/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa
093/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
090/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií
089/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
088/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce
087/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
086/1974 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu
085/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich
083/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
082/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974
081/1974 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze
080/1974 Sb.
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.
079/1974 Sb.
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
077/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
077/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
076/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
075/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem
071/1974 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68
070/1974 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 75 (Praha 5)
069/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
067/1974 Sb.
Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských a některých dalších socialistických organizacích řízených ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy Slovenské socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky č. 175 ze dne 12. června 1974
066/1974 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
065/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem
064/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
063/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
062/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí
061/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní
060/1974 Sb.
Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje
058/1974 Sb.
Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128
058/1974 Sb.
Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128
057/1974 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů
056/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 131 až 136
055/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 75 - Partizánske, okres Topoľčany
053/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
052/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
051/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
050/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
049/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
048/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
047/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.
046/1974 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 84 (Praha 5)
045/1974 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
041/1974 Sb.
Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky
039/1974 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Lučenci, kterou se určuje Městský národní výbor ve Fiľakově stavebním úřadem
038/1974 Sb.
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě
035/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974
034/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 41/1965 Sb., o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
032/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83
030/1974 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
029/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel
028/1974 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel
027/1974 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
026/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
024/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin
023/1974 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 162
022/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
021/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
020/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
018/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o otevření hraničního přechodu na československo-polských státních hranicích Krnov - Pietrowice
017/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech
016/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
015/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin
014/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem
012/1974 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany
008/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Veľká Fatra
007/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
006/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
005/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
004/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
003/1974 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě
002/1974 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice)
001/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz