Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
138/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
137/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
135/1985 Sb.
Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289
135/1985 Sb.
Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289
134/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
133/1985/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
133/1985 Sb.
Zákon České národní rady o požární ochraně
132/1985 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
130/1985 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986
129/1985 Sb.
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
127/1985 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislavy a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
125/1985 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
124/1985 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach
123/1985 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
122/1985 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
119/1985 Sb.
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
118/1985 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien
115/1985 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986
114/1985 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986
114/1985 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986
110/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
108/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
107/1985 Sb.
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270
107/1985 Sb.
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270
106/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)
102/1985 Sb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
100/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
095/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
094/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
093/1985 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
090/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních
088/1985 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)
087/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání
086/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb., o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
085/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
084/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990
083/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních
081/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
080/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
079/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
078/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
077/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
072/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)
071/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs
070/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs
069/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
068/1985 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilos
067/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955
065/1985 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
064/1985 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
063/1985 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín
061/1985 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
061/1985 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
058/1985 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie
057/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky
055/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci
054/1985 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
052/1985 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
051/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
049/1985 Sb.
Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat
048/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
043/1985 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami
039/1985 Sb.
Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.
038/1985 Sb.
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. května 1985
037/1985 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok
036/1985 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek
034/1985 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1973 Zb. o advokácii
033/1985 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
032/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů
031/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla
030/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
029/1985 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové
028/1985 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice
027/1985 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
024/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se doplňuje § 11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce
021/1985 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací
021/1985 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací
020/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky
019/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplně
018/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou
017/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku
015/1985 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú. l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů
014/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci
013/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
012/1985 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
011/1985 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
010/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb.
009/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
008/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
008/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
007/1985 Sb.
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se prověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
006/1985 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
005/1985 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
004/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji
003/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína
002/1985 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I
001/1985 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz