Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Podpora

Aktualizace

Především ti uživatelé, kteří potřebují pracovat s nejnovějším zněním předpisů ihned, jakmile vejdou v platnost, resp. ještě před tímto datem, uvítají naši službu - pravidelnou on-line aktualizaci prostřednictvím Internetu. Nejnovější data je možné aktualizovat téměř denně, tj. dle četnosti vydávání předpisů ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv aj.
Software automaricky vždy po spuštění kontroluje nová data a následně provádí jejich aktualizaci

Současně 6x ročně zasíláme k vybraných produktům aktualizované záložní databáze na DVD-ROM se stavem legislativy vždy k 1. dni každého lichého měsíce.

Technické požadavky pro správné fungování on-line aktualizace:

    - počítač připojený k internetu (modem, pevná linka, síť)
    - povolený port 80 (pokud máte možnost prohlížet internetové stránky, aktualizace bude fungovat)

 

Doporučení:
Doporučujeme provádět on-line aktualizaci nových dat pokud možno co nejčastěji a to z důvodu narůstání objemu aktualizovaných souborů.
Data aktualizovaná on-line způsobem obsahují všechny zapracované přílohy.

Úplná znění
vybraných zákonů

Znění platné od 5.7.2016

 

Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz