Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Podpora

Časté dotazy - F.A.Q.

ZákonyČR onLine - podpora je ukončena k 31.12.2014

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej e-mailem.


INSTALACE VE WINDOWS 7

Krok 1.
V ovládacích panelech otevřete položku Uživatelské účty


Krok 2.
Následně otevřete volbu "Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů."


Krok 3.
Vypněte nástroj Řízení uživatelských účtů, přepínač posuňte uplně dolů na "Nikdy neupozorňovat". Po změně dojde k restartování počítače.


Krok 4.
Nainstalujte program ZákonyČR onLine, nebo SmlouvyČR onLine. Spusťte je a zadejte registrační kódy. Poté znovu zapněte Řízení uživatelských účtů do výchozí polohy a restartujte počítač.INSTALACE VE WINDOWS VISTA

Krok 1.
V ovládacích panelech otevřete položku Uživatelské účty


Krok 2.
Následně otevřete volbu "Zapnout nebo vypnout nástroj Řízení uživatelských účtů."


Krok 2. Windows 7
Následně otevřete volbu "Zapnout nebo vypnout nástroj Řízení uživatelských účtů."


Krok 3.
Vypněte nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC), Input Box nesmí být zatržen. Dojde k restartování počítače.


Krok 4.
Nainstalujte program ZákonyČR onLine, nebo SmlouvyČR onLine. Spusťte je a zadejte registrační kódy. Poté znovu zapněte Řízení uživatelských účtů a restartuje počítač.PRÁVNÍ PORADNA

Dostupnost služby
- Služba "Právní poradna" je poskytována pouze uživatelům programu Smlouvy ČR onLine.

Odesílání dotazů
- Dotazy se odesílají prostřednictvím programu Smlouvy ČR onLine, volbou "Poradna" z menu programu.
- Při problémech s odesláním dotaz vyexportujte a spolu s registračním kódem nám jej zašlete e-mailem .


INSTALACE

Instalátor programu zahlásí "Chyba v dekompresi" nebo "Vložte disk #2"
- Při dostatku místa na disku zkopírujte soubory z CD na pevný disk a spusťte instalaci z disku.
- Pokud je CD viditelně poškozeno, zažádejte si, prosím, o zaslání nového.

U Windows XP se zobrazí hlášení "Ochrana souborů systému Windows"
- Systém upozorňuje na změnu systémových knihoven - Při instalaci se kopírují i knihovny, potřebné pro spuštění a bezproblémový chod programu. Systém pouze upozorňuje, že u některých došlo ke změně verze.
- Zvolte neobnovovat původní (ponechat stávající novější) verze souborů (Storno, Ano).


REGISTRACE, AKTIVACE

Zadání registračního kódu
- Registrační kód se zadává až při prvním spuštění programu ZákonyČR onLine. Při dalším spuštění jej již program nevyžaduje.
- Registrační kód má délku 16 znaků, zadává se bez mezer.


SPUŠTĚNÍ

Nastavení prostředí
- Je vyžadováno nastavení českého prostředí v Microsoft Windows. Toto se nastavuje pomocí: Volby v panelu nástrojů Windows: "Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Místní nastavení".

- V opačném případě může docházet k nekorektnímu otevírání textů.

Síťová instalace
- Při síťovém provozu (spouštění programu ze sdíleného disku s povoleným zápisem) je nutné mít na klientských počítačích nainstalovány knihovny pro síťovou instalaci (umístěny na cd v adresáři \InstalaceSit\).
- Při absenci této instalace se spouštění programu vyznačuje chybovým hlášením (339,429,440).

- Při síťovém provozu je nutné upřesnit názvy klientských počítačů do souboru user.txt (na sdíleném disku).
- Při chybovém hlášení zkontrolujte správnost zadání (Licenční manažer při spouštění kontroluje názvy počítačů a jejich počet (dle zakoupených licencí)) v souboru user.txt.

Při spuštění se objeví chybové hlášení a program se následně uzavře.
- Pokud dojde k chybě programu (která zde není uvedena), kontaktujte, prosím, naši technickou podporu za účelem nahlášení chyby. Některé problémy jsou specifické, řeší se individuálně.

- V případě zobrazení chybového hlášení 91 (u Windows 2000/XP) proveďte prosím instalaci komponenty MDAC.


AKTUALIZACE

Instalace off-line aktualizace
- Záložní, aktualizovaná CD zasílaná v průběhu roku, doporučujeme pravidelně instalovat (vzhledem k absenci příloh v aktualizaci on-line).
- Před instalací proveďte zálohu nastavení volbou "Export -> oblíbené/poznámky" z menu programu ZákonyČR onLine.

- Během instalace z CD máte možnost výběru ponechání nastavení (kódy, oblíbené, ..), vložených vlastních dokumentů.

Aktualizace ON-LINE
- Tato forma aktualizace je dostupná v případě uhrazené pravidelné celoroční aktualizace programu.

- Provádí se prostřednictvím programu ZákonyČR onLine, dle následujícího postupu:

1. volba z menu programu "Spustit -> On-line aktualizace"
2. volba [Zkontrolovat stav] pro zjištění dostupnosti dat ke stažení
3. zahájit stahování volbou [Aktualizovat], pokud jsou nová data k dispozici
4. po zaktualizování ukončit a opět spustit program ZákonyČR onLine

- Při použití proxy serveru pro připojení k internetu je nutné mít upřesněné nastavení i v programu (volba "O programu -> Preference -> Aktualizace On-line").


OTEVŘENÍ PŘEDPISU

Jak lze otevřít předpis, když známe jeho číslo?
- Do položky "Číslo:" napište číslo předpisu ve tvaru 128/2000 a stiskněte Enter.
- Předpis se zobrazí v hlavním okně, podbarven dle typu platnosti (zrušené červeně, s budoucí účinností zeleně, aktuálně platné bíle).
- Také je možné upřesnit typ zobrazení (v Textech / v Registru) kliknutím na šedé šipky.

Nemohu najít zákon (není zobrazen v seznamu) - např. č. 118/2004 Sb.
- Seznamy zákonů jsou zobrazeny takto:

Seznam dle: [Textů] - seznam aktuálně platných zákonů (=> nezobrazí se zrušené a s nastávající účiností)
Seznam dle: [Registru] - seznam všech zákonů s podrobným popisem

 
[Textů]
[Registru]
Stav ke dni 24.3.2004

Vyhledávání
- Tato funkce slouží k vyhledání výrazů v textech předpisů - výsledek je v záložce "Nalezeno".
- Otevření určitého zákonu proveďte výběrem ze seznamů nebo použitím pole "Číslo:".


PRÁCE S PŘEDPISEM

Tisk vybrané části textu.
- Na označený text klikněte pravým tlačítkem myši a ze zobrazených položek vyberte "Tisk výběr".

Export textu.
- Nejprve vyberte text pro export, dále zvolte typ dokumentu (*.doc, *.rtf, *.txt), do jakého se daný text uloží.
- Export části textu se provádí obdobně jako tisk části textu.

Úplná znění
vybraných zákonů

Znění platné od 5.7.2016

 

Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz